việc làm tương tự

Tuyển kinh doanh, tuyển sale, tuyển thiết kế in ấn Toàn thời gian

 • Phạm thu Thủy
 • Nhân viên chăm sóc khách hàng
 • Hà Nội
 • 5.000.000 - 0
 • < 1 năm

Tuyển kế toán Hà Nội Toàn thời gian

 • vũ hạnh
 • Nhân viên văn phòng/Kế toán
 • Hà Nội
 • 7.000.000 - 12.000.000
 • 1-2 năm

Cần tuyển thiết kế in ấn, tuyển kinh doanh đi làm ngay Toàn thời gian

 • Phạm thu Thủy
 • Nhân viên văn phòng/Kế toán
 • Hà Nội
 • 5.000.000 - 0
 • 1-2 năm

Tuyển nhân viên hành chính, tuyển thiết kế sản phẩm Toàn thời gian

 • Phạm thu Thủy
 • Nhân viên văn phòng/Kế toán
 • Hà Nội
 • 1-2 năm

Tuyển sale, tuyển nhân viên kinh doanh, tuyển thiết kế, việc làm HANOI Toàn thời gian

 • Phạm thu Thủy
 • Hà Nội
 • 5.000.000 - 0
 • 1-2 năm

Tuyển nhân viên in, cần tuyển thiết kế sản phẩm Toàn thời gian

 • Phạm thu Thủy
 • Nhân viên văn phòng/Kế toán
 • Hà Nội
 • 5.000.000 - 0
 • < 1 năm

Cần tuyển thiết kế sản phẩm, tuyển dụng sale in ấn Toàn thời gian

 • Phạm thu Thủy
 • Nhân viên văn phòng/Kế toán
 • Hà Nội
 • 5.000.000 - 0
 • 1-2 năm

Tuyển thiết kế in, cần tìm nhân viên kinh doanh tại Hà Nội Toàn thời gian

 • Phạm thu Thủy
 • Nhân viên văn phòng/Kế toán
 • Hà Nội
 • 5.000.000 - 0
 • < 1 năm