Từ khóa việc làm cnc

Từ khóa việc làm cnc 1 kết quả việc làm

 

Từ khóa việc làm cnc

thợ điều hành máy CNC

thợ điều hành máy CNC Toàn thời gian

  • Công ty TNHH Singapore Vietnam Supply
  • 1 năm trước
  • Khác
  • TP. HCM
  • 17.000.000 - 18.000.000
  • 3-5 năm

Từ khóa việc làm cnc

key_career_seo_search_tag_intro_footer