việc làm tương tự

Cần tuyển gấp nhân viên kinh doanh B2B thu nhập cao Toàn thời gian

 • le
 • Nhân viên chăm sóc khách hàng
 • TP. Hồ Chí Minh
 • 7.000 - 9.000
 • < 1 năm

TẠP VỤ LÀM VIỆC TẠI XƯỞNG HUYỆN CỦ CHI Toàn thời gian

 • Mr.Thành
 • Giúp việc/Tạp vụ
 • TP. Hồ Chí Minh
 • 5.000 - 7.000
 • < 1 năm

Nhân Viên Kinh Doanh Trường Học - An Sương - Quận 12 Toàn thời gian

 • Mr.Thành
 • Nhân viên chăm sóc khách hàng
 • TP. Hồ Chí Minh
 • 7.000 - 10.000
 • < 1 năm

THƯ KÝ KINH DOANH - AN SƯƠNG - QUẬN 12 Toàn thời gian

 • Mr.Thành
 • Nhân viên văn phòng/Kế toán
 • TP. Hồ Chí Minh
 • 7.000 - 10.000
 • < 1 năm

NHÂN VIÊN KINH DOANH ONLINE QUẬN 12 Toàn thời gian

 • Mr.Thành
 • Nhân viên chăm sóc khách hàng
 • TP. Hồ Chí Minh
 • 7.000 - 10.000
 • < 1 năm

Tạp Vụ Văn Phòng - An Sương - Quận 12 Toàn thời gian

 • Mr.Thành
 • Giúp việc/Tạp vụ
 • TP. Hồ Chí Minh
 • 5.000 - 7.000
 • < 1 năm

CÔNG NHÂN SẢN XUẤT LÀM VIỆC TẠI HUYỆN CỦ CHI Toàn thời gian

 • Mr.Thành
 • Khác
 • TP. Hồ Chí Minh
 • 5.000 - 7.000
 • < 1 năm

THỢ HÀN LÀM VIỆC TẠI HUYỆN CỦ CHI Toàn thời gian

 • Mr.Thành
 • Thợ điện/Điện tử/Điện lạnh
 • TP. Hồ Chí Minh
 • 5.000 - 7.000
 • < 1 năm